Εξοπλισμός

 1. Ελεγκτές οξύτητας
 2. Αντλίες λαδιού
 3. Οξυγόνα ασετυλίνης
 4. Συστήματα παρακολούθησης δεδομένων
 5. Καταγραφικά
 6. Αντλίες κενού
 7. Ηλεκτρονικά μανόμετρα
 8. Μηχανές ανάκτησης ψυκτικών ρευστών
 9. Βιδολόγοι
 10. Παλάγκα
 11. Εξωλκείς
 12. Πιεστικά μηχανήματα
Πρώτη εικόνα:
 1. Κενόμετρα
 2. Αμπεροτσιμπίδες
 3. Πολύμετρα
 4. Ανεμόμετρα
 5. Θερμόμετρα
 6. Όργανα μέτρησης αντιστάσεων
 7. Ειδικές συσκευές απορρόφησης, αρνητικής πίεσης αεραγωγών
 8. Αναβατόρια
 9. Ηλεκτροσυγκόλληση απλή και ARGON
 10. Ανιχνευτές απωλειών
 11. Ηλεκτρονικές ζυγαριές πλήρωσης
 12. Υγρόμετρα
 13. Ηλεκτρονικό αναλυτή HVAC

και πλήθος άλλων οργάνων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τις εργασίες λειτουργίας - επισκευής & συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εκτός του μόνιμου εξοπλισμού και εργαλείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας, διαθέτουμε επίσης ικανό αριθμό Ι.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων εφοδιασμένα ξεχωριστά το καθένα με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία καθώς και μικρό μέρος αναλωσίμων ανταλλακτικών πρώτης προτεραιότητας και συνήθης χρήσης για τις ανάγκες εκτέλεσης έκτακτων εργασιών.